Kirje: 92613
Kuupäev: 23.02.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

et et
struktuuriline allsüsteem
Allikaviide: 92477
Kontekst: Euroopa Liidu raudteesüsteem jaotatakse struktuuriliseks ja talituslikuks allsüsteemiks. [92477 § 5-1]
Kontekst: Struktuurilise allsüsteemi hulka kuulub: 1) raudteeinfrastruktuur, mis hõlmab rööbasteed, pööranguid, raudteeülesõidukohti, raudteerajatisi, sildasid, tunneleid, raudtee ohutus- ja kaitseseadmeid ning raudteega seotud jaama rajatisi, milleks on jaama sissekäigud, ooteplatvormid, juurdepääsualad, teeninduspunktid, tualetid, infosüsteemid ja puudega ning piiratud liikumisvõimega isikute jaoks ette nähtud juurdepääsuvõimalused kõikidele eespool nimetatud jaama rajatistele; 2) raudtee energiavarustus, mis hõlmab elektrisüsteeme, sealhulgas kontaktõhuliine ning elektritarbimise mõõte- ja maksustamissüsteemide raudteeäärseid seadmeid; 3) raudteeäärne kontrolli ja signaalimise allsüsteem, mis hõlmab raudteeäärseid seadmeid, mis on vajalikud ohutuse tagamiseks ja raudteevõrgustikus liikuvate rongide kontrollimiseks ning juhtimiseks; 4) rongisisene kontrolli ja signaalimise allsüsteem, mis hõlmab rongisiseseid seadmeid, mis on vajalikud ohutuse tagamiseks ja raudteevõrgustikus liikuvate rongide kontrollimiseks ning juhtimiseks; 5) raudteeveerem, mis hõlmab rongi kõikide seadmete juhtimissüsteemi, vooluvõtuseadmeid, veojõu- ja energiamuundureid, rongisiseseid elektritarbimise mõõte- ja maksustamisseadmeid, pidurdussüsteemi, haakeseadmeid, veermikku, pöördvankrit, telgi, vedrustust, uksi, inimene/masin-liideseid, passiivseid või aktiivseid ohutusseadmeid ning reisijate ja rongi personali tervishoiu jaoks vajalikke vahendeid. [92477 § 5-3]

en en
Märkus: For the purposes of this Directive, the system constituting the Union rail system may be broken down into the following subsystems, either: (a) structural areas: - infrastructure, - energy, - trackside control-command and signalling, - on-board control-command and signalling, - rolling stock; or (b) functional areas: - operation and traffic management, - maintenance, - telematics applications for passenger and freight services. [32016L0797]
structural subsystem
Allikaviide: 32016L0797; 32014R1305
Kontekst: Pursuant to Article 2(e) of Directive 2008/57/EC, the rail system is subdivided into structural and functional subsystems. Each of the subsystems should be covered by a technical specification for interoperability (TSI). [32014R1305]
Kontekst: Where a Member State finds that a structural subsystem covered by the ‘EC’ declaration of verification accompanied by the technical file does not fully comply with this Directive and, in particular, does not meet the essential requirements, it may request that additional checks be carried out. [32016L0797]Esterm  © Eesti Keele Instituut