Kirje: 92611
Kuupäev: 22.02.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: raudteeveeremi allsüsteem ning rongisisene kontrolli ja signaalimise allsüsteem [RdtS-2020/12/27 § 2-6]
liikuv allsüsteem
Allikaviide: RdtS-2020/12/27
Kontekst: § 120. Raudteeveeremi turule laskmise loa taotlus (3) Taotlusele tuleb lisada raudteeveeremit või raudteeveeremi tüüpi käsitlev toimik, mis sisaldab dokumentaalseid tõendeid järgmise kohta: 1) raudteeveeremit moodustavate liikuvate allsüsteemide EÜ vastavusdeklaratsioon; 2) kuidas on tagatud käesoleva lõike punktis 1 nimetatud allsüsteemide tehniline ühilduvus raudteeveeremis ja kuidas see vastab kohaldatavatele koostalitluse tehnilistele kirjeldustele ja kohaldatavatele riigisisestele eeskirjadele; 3) kuidas on tagatud käesoleva lõike punktis 1 nimetatud allsüsteemide ohutu integreerimine raudteeveeremisse ja kuidas see vastab kohaldatavatele koostalitluse tehnilistele kirjeldustele ning kohaldatavatele riigisisestele eeskirjadele ning ühistele ohutusmeetoditele; ... [RdtS-2020/12/27 § 120-3]

en en
Definitsioon: the rolling stock subsystem and the on-board control-command and signalling subsystem [32016L0797]
mobile subsystem
Allikaviide: 32016L0797Esterm  © Eesti Keele Instituut