Kirje: 92604
Kuupäev: 19.02.2021
Valdkonnaviide: COE; TE; NO
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a multiple unit of identical items, twin-, six-, twelve-packs and the like, especially for beverages, candy bars and various notions [TER-PLUS; TER]
multipack
Allikaviide: 32007L0045; TER-PLUS; TER; T41065
Kontekst: Multipacks and prepackages made up of individual packages which are not intended to be sold individually 1. For the purposes of Article 3, where two or more individual prepackages make up a multipack, the nominal quantities listed in section 1 of the Annex shall apply to each individual prepackage. [32007L0045]
multi-pack
Allikaviide: TER-PLUS

et et
Definitsioon: samaliigiliste kinnispakkide rühmitamiseks kasutatav lisapakend, mille eemaldamine ei mõjuta kauba omadusi [92605]
rühmapakend
Allikaviide: 92605; EKSPERT
Kontekst: Rühmapakendil peab olema märgitud selles sisalduvate kinnispakkide arv ja nende nimikogused. Kui kinnispakkide arv ja vähemalt ühe üksiku kinnispaki nimikogus on selgelt loetavad läbi rühmapakendi, siis ei ole rühmapakendi täiendav märgistus kohustuslik. [92605]Esterm  © Eesti Keele Instituut