Kirje: 92579
Kuupäev: 15.02.2021
Valdkonnaviide: EN6
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: üks majandusvorme, mis tagab ettevõtetele innovatiivse koostöö, leides uusi viise kasutamaks ühe ettevõtte jäätmeid teise toorainena [92584]
tööstussümbioos
Allikaviide: 92566; 92584
Kontekst: Keskkonnakorraldusega seoses toetatakse järgmisi tegevusi: ... 6) uuenduslike keskkonnakorralduslike lahenduste väljatöötamine ja rakendamine (näiteks ökodisain, toote olelusring, tööstussümbioos, ärimudelid, IKT lahendused, uued teenused ja tooted, kujunemisjärgus tehnika, parandustöökojad); ... [92566]
Kontekst: Tööstussümbioos kujutab endast kohalikku partnerlust, kus partnerid jagavad ja korduskasutavad ressursse, et luua ühist väärtust. Selle eesmärk on luua tehniliste või bioloogiliste materjalide ahel, kus kadusid ja jäätmeid tekib minimaalselt. [92584]
Kontekst: Tööstussümbioosi (ingl k industrial symbiosis) eesmärk on kinnise tootmistsükli saavutamine, kus ühe ettevõtte või tootmisüksuse jäätmed, heitsoojuse ja muud ülejäägid tasakaalustab ära teine ettevõte. [92584]

en en
Definitsioon: a form of brokering to bring companies together in innovative collaborations, finding ways to use the waste from one as raw materials for another [92585]
industrial symbiosis
Allikaviide: 32013R1291; 92585; IATE
Kontekst: Local or wider co-operation in industrial symbiosis can reduce the need for virgin raw material and waste disposal, thereby closing the material loop - a fundamental feature of the circular economy and a driver for green growth and eco-innovative solutions. It can also reduce emissions and energy use and create new revenue streams. [92585]
Kontekst: Novel green innovation alliances and industrial symbiosis shall be fostered allowing industries to diversify and expand their business models, re-using their waste as a basis for new productions. [32013R1291]Esterm  © Eesti Keele Instituut