Kirje: 92578
Kuupäev: 12.02.2021
Valdkonnaviide: EN6
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: tava, mis hõlmab loodusressursside tootlikkuse suurendamist [SC-Glossary]
ökoefektiivsus
Allikaviide: 92567; SASS; SC-Glossary; IATE
Kontekst: Kui tavamajanduses saavutatakse ökoefektiivsus võimalikult vähese keskkonnamõjuga, siis ringmajanduses saavutatakse ökoefektiivsus kogu toote elutsükli (või kogu majandussüsteemi) efektiivsuse tõstmisega. [92567]
ökotõhusus
Allikaviide: SASS; SC-Glossary; IATE
Kontekst: Ökotõhusust mõõdetakse materjali tarbimise näitajatega ja materjalikuluga teenuseühiku kohta. Mida rohkem tooteid valmistatakse, seda kiiremini peab ökotõhusus kasvama. [SASS]

en en
Definitsioon: practice which involves increasing the productivity of natural resources [SC-Glossary]
eco-efficiency
Allikaviide: SC-Glossary; IATE; SASS

de de
Ökoeffizienz
Allikaviide: IATE

fi fi
ekotehokkuus
Allikaviide: IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut