Kirje: 92493
Kuupäev: 21.01.2021
Valdkonnaviide: EN7
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: alternative to a traditional linear economy (make, use, dispose) that is restorative and regenerative by design, and which aims to keep products, components and materials at their highest utility and value at all times, extracting the maximum value from them whilst in use, then recovering and regenerating products and materials at the end of each service life [IATE]
circular economy
Allikaviide: 32018L0851;IATE: SASS
Kontekst: Waste management in the Union should be improved and transformed into sustainable material management, with a view to protecting, preserving and improving the quality of the environment, protecting human health, ensuring prudent, efficient and rational utilisation of natural resources, promoting the principles of the circular economy, enhancing the use of renewable energy, increasing energy efficiency, reducing the dependence of the Union on imported resources, providing new economic opportunities and contributing to long-term competitiveness. [32018L0851]

et et
Definitsioon: majandus, kus rõhk on loodusvarade ja materjalide taas- ja korduskasutusel ning toodete parandamisel ja kokku kogumisel nende olelusringi lõpus, mis materjalide eraldamise teel võimaldab neid kasutada uute toodete valmistamiseks [SASS]
ringmajandus
Allikaviide: 89886; 91997; SASS; 32018L0851; IATE
Kontekst: Ringmajanduse rakendamine ja taaskasutuse edendamine eeldab kogu tootmise- ja tarbimise väärtusahela muutmist, uute ärimudelite kasutusele võtmist ja käitumismustrite muutmist. [91997]

de de
Kreislaufwirtschaft
Allikaviide: IATE; SASS

fi fi
kiertotalous
Allikaviide: IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut