Kirje: 92469
Kuupäev: 18.01.2021
Valdkonnaviide: MEV
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: tervishoiuteenuste pakkumine info-ja sidetehnoloogiavahendite abil olukordades, kus tervishoiuspetsialist ja patsient või kaks omavahelises suhtluses tervishoiuspetsialisti asuvad erinevates kohtades [92467]
Definitsioon: tervishoiuteenuse pakkumine info-ja kommunikatsioonitehnoloogia abil selliselt, et tervishoiutöötaja ja patsient või kaks tervishoiutöötajat paiknevad erinevas asukohas, hõlmates turvalist meditsiiniandmete ja -informatsiooni edastamist teksti, heli, piltide või muul kujul, et ennetada,diagnoosida, ravida ja jälgida patsiente. [92474]
kaugmeditsiin
Allikaviide: 92467; 92468; 92474; IATE
Kontekst: Digilahenduste juurutamine on loonud uue võimaluse - kaugmeditsiini. [92467]
telemeditsiin
Allikaviide: 92467; TTKS-2020/05/12; e-MED; 92474
Kontekst: Üheks IKT kasutamise viisiks tervishoius on telemeditsiin. Telemeditsiin on osa e-tervisest ning tähendab lihtsustatult info-ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamist terviseteenuste osutamisel distantsilt. Telemeditsiini on nähtud kui üht võimalust parandada tervishoiusüsteemi toimivust ja toetada tervishoiusüsteemi põhieesmärkide - kvaliteedi, kättesaadavuse ja efektiivsuse - saavutamist. [92474]

en en
Definitsioon: provision of healthcare services, through use of ICT, in situations where the health professional and the patient (or two health professionals) are not in the same location [52008DC0689]
Märkus: It involves secure transmission of medical data and information, through text, sound, images or other forms needed for the prevention, diagnosis, treatment and follow-up of patients. [52008DC0689]
telemedicine
Allikaviide: 52008DC0689; UNTERM; BRITANNICA; IATE; TER-PLUS; 92472
Kontekst: Telemedicine covers a very wide area of products, services, procedures and techniques. In essence, it designates all aspects relating to the progressive transformation of the health sector due to the introduction of ICT, and relies on continuous investmentin digital infrastructure and digital skills in the healthcare industry. [92472]Esterm  © Eesti Keele Instituut