Kirje: 92464
Kuupäev: 10.03.2021
Valdkonnaviide: EN
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: tegevus, mille käigus eraldatakse taaskasutatavad jäätmed ning ohtlikud jäätmed ülejäänud jäätmetest, kui see on tehniliselt teostatav ja sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi [91827]
jäätmete sortimine
Allikaviide: JäätS-2020/12/7; 91827; 91944; 32018L0851
Kontekst: Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. [JäätS-2020/12/7 § 31-1]
sortimine
Allikaviide: JäätS-2020/12/7
Kontekst: Sortimisel eraldatakse taaskasutatavad jäätmed ning ohtlikud jäätmed ülejäänud jäätmetest, kui see on tehniliselt teostatav ja sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi. [JäätS-2020/12/7 § 31-2]
jäätmete sorteerimine
Allikaviide: 91854; 91997; 89886

en en
waste sorting
Allikaviide: 32020D0519; GEMET; IATE
Kontekst: Establish minimum requirements for waste sorting and management in construction sites of a certain size, e.g. requirements for a site waste management plan (SWMP), or required fractions to be separated; [32020D0519]
sorting
Allikaviide: 32018L0851; 32020D0519
Kontekst: “waste management” means the collection, transport, recovery (including sorting), and disposal of waste, including the supervision of such operations and the after-care of disposal sites, and including actions taken as a dealer or broker [32018L0851]
Kontekst: Comprehensive analyses include costs for waste collection, waste treatment (sorting, recovery, disposal, etc.) including the management of closed landfills, staff costs and all other waste-management-related costs. [32020D0519]
sorting of waste
Allikaviide: 32018L0851; 52018DC0028
Kontekst: To encourage more standardised and effective practices across the EU, the Commission will issue new guidance on separate collection and sorting of waste. [52018DC0028]Esterm  © Eesti Keele Instituut