Kirje: 92451
Kuupäev: 28.01.2021
Valdkonnaviide: AG; AG2
Märkus: [2021. aasta] 1. jaanuarist alustas uue riigiasutusena tööd kogu toidutarneahela järelevalvet hõlmav Põllumajandus- ja Toiduamet, mis moodustati Veterinaar- ja Toiduameti ning Põllumajandusameti ühinemisel. [92453]
Mõistetüüp: organisatsioon, asutus

et et
Definitsioon: Maaeluministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus [92452]
Põllumajandus- ja Toiduamet
Allikaviide: VVS-2020/12/3; 92452; 92453; PTA-WWW
Kontekst: Põllumajandus- ja Toiduameti tegevusvaldkonnad on toidu- ja söödaohutus, loomatervis ja -heaolu, põllumajandusloomade aretus, maaparandus ja maakasutus, taimekaitse ja taimetervis, taimne paljundusmaterjal, väetis, mahepõllumajandus ja kutseline kalapüük ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamine. [92452]
Kontekst: Maaeluministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid: 1) Põllumajandus- ja Toiduamet; 2) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. [VVS-2020/12/3 § 64-2]

en en
Agriculture and Food Board
Allikaviide: 92452; PTA-WWW
Märkus: Ameti ingliskeelne nimetus on Agriculture and Food Board. [92452]Esterm  © Eesti Keele Instituut