Kirje: 92427
Kuupäev: 28.01.2021
Valdkonnaviide: EN; EN2
Märkus: 1. jaanuaril 2021 ühendatati Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon ühendametiks. [92429]
Mõistetüüp: organisatsioon, asutus

et et
Definitsioon: Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab täidesaatvat riigivõimu ja riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel, ulatuses ja korras [92428]
Keskkonnaamet
Allikaviide: KEA-WWW; VVS-2020/12/3; 92428; 92429
Kontekst: Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon korraldatakse ümber ning ühendatakse Keskkonnaametiks alates 2021. aasta 1. jaanuarist. Asutuste ühendamisega seotud toimingud teeb Keskkonnaministeerium. [VVS-2020/12/3 § 105^16-1]
Kontekst: Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas on järgmised ametid: 1) Maa-amet; 2) Keskkonnaamet. [VVS-2020/12/3 § 61-2]
KeA
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 92428

en en
Estonian Environmental Board
Allikaviide: 92428
Märkus: Ameti ingliskeelne nimi on Estonian Environmental Board. Kui kasutatakse ameti ingliskeelset nime ja samas kohas on inglise keelde tõlgitud nimi Eesti Vabariik, võib ameti nimest sõna „Estonian” ära jätta. [92428]
Environmental Board
Allikaviide: KEA-WWWEsterm  © Eesti Keele Instituut