Kirje: 92420
Kuupäev: 29.03.2021
Valdkonnaviide: ME55
Märkus: "Long-term non-progressor“ on laialdasemat gruppi (hinnanguliselt ligi 5% nakkuse kandjatest) haarav mõiste, kelle puhul suudab immuunsüsteem viiruskoormuse alla suruda ja madalana hoida ilma ARV-ravita. Nende seas on väiksem grupp „long-term non-progressors elite controllers“ või lihtsalt „elite controllers“ (hinnanguliselt 0,2-0,5% nakkuse kandjatest), kelle puhul on viiruskoormus alla detekteerimispiiri (enamikel testidel on see 20-40 koopiat ühe milliliitri vere kohta) ning kõrge CD4 rakkude tase (üle 500 raku mikroliitris) lausa kümneid aastaid. Lisaks on neil ka madal immuunaktivatsiooni tase, mistõttu ei teki neil HIV-infektsioonile omast immuunkurnatust. Selle tulemusena ongi neil äärmiselt aeglane haiguse progressioon. [EKSPERT]
Märkus: Vt ka kirje "elite controller". [29.03.2021]
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: an HIV-infected person who remains free of AIDS symptoms (such as immune system decline or opportunistic diseases) for an unusually long period of time in the absence of treatment [92419]
Definitsioon: a patient able to maintain a high CD4 T-cell count for unusually long periods of time in the absence of antiretroviral therapy (ART) [92422]
Märkus: These individuals typically have strong CD8+ T-cell responses, minimal lymph node damage and a relatively low viral load. About 10% of HIV-positive people seem to be long-term non-progressors. Most, but not all, are elite (or HIV) controllers. [92419]
long-term non-progressor
Allikaviide: 92419; 92675; I-BASE; TER-PLUS
Kontekst: HIV infection results in a diverse clinical spectrum regarding disease progression and the development of progressive cellular immunodeficiency. Some of the rare extreme phenotypes are known as elite controllers (ECs) and long-term non-progressors (LTNPs), whereas most HIV-infected individuals progress relatively fast without treatment and are termed non-controllers (NCs). [92675]
long-term nonprogressor
Allikaviide: HIV/AIDS Glossary; 92422
LTNP
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: HIV/AIDS Glossary; 92422; 92675; I-BASE; TER-PLUS

et et
pikaajaliselt mitteprogresseeruva haigusega inimene
Märkus: Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskuse soovitus on sobivatel juhtudel kasutada "patsiendi" ja "isiku" asemel sõna "inimene". [EKSPERT] [19.03.2021]
pikaajaliselt mitteprogresseeruva haigusega patsient
Allikaviide: 92421
Kontekst: Viiruskoormuse kiire vähenemine ja kliiniliste sümptomite kadumine pärast HIV-nakkuse akuutset faasi on seotud just HIV antigeenidele spetsiifiliste CD8+ rakkude aktiivsusega. Samuti seostub pikaajaliselt mitteprogresseeruva haigusega patsientide väike viiruskoormus nende CD8+ rakkude tõhusa tööga. [92421]

fr fr
non-progresseur à long terme
Allikaviide: TER-PLUS
sujet non-progresseur à long terme
Allikaviide: TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut