Kirje: 92413
Kuupäev: 29.03.2021
Valdkonnaviide: ME55
Märkus: "Long-term non-progressor“ on laialdasemat gruppi (hinnanguliselt ligi 5% nakkuse kandjatest) haarav mõiste, kelle puhul suudab immuunsüsteem viiruskoormuse alla suruda ja madalana hoida ilma ARV-ravita. Nende seas on väiksem grupp „long-term non-progressors elite controllers“ või lihtsalt „elite controllers“ (hinnanguliselt 0,2-0,5% nakkuse kandjatest), kelle puhul on viiruskoormus alla detekteerimispiiri (enamikel testidel on see 20-40 koopiat ühe milliliitri vere kohta) ning kõrge CD4 rakkude tase (üle 500 raku mikroliitris) lausa kümneid aastaid. Lisaks on neil ka madal immuunaktivatsiooni tase, mistõttu ei teki neil HIV-infektsioonile omast immuunkurnatust. Selle tulemusena ongi neil äärmiselt aeglane haiguse progressioon. [EKSPERT]
Märkus: Vt ka kirje "long-term non-progressor - pikaajaliselt mitteprogresseeruva haigusega inimene". [29.03.2021]
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a patient characterized by undetectable plasma viral loads for extended periods of time in the absence of ART [92422]
Definitsioon: a subset of HIV-infected individuals who maintain plasma viral loads to levels below the limits of clinical detection (<50-75copies/ml) in the absence of anti-retroviral therapy [92689]
elite controller
Allikaviide: 92689; 92418; 92422; I-BASE; GDT
Kontekst: Elite controllers (ECs) are a small subset of HIV-1 infected individuals (on the order of 1 in 200 to 1 in 500 or 0.2 to 0.5 percent) who have the ability to suppress viremia to undetectable levels (< 50 copies/ml), while maintaining elevated CD4 cell counts (200 to 1000/μl) in the absence of ART. ... A similar subset of HIV-infected individuals termed viremic controllers (VCs) achieve a lesser degree of virologic control (200 < VL < 2000 copies/ml), while also maintaining elevated CD4 cell counts (typically ≤ 500/ μl), in the absence of ART. ECs and VCs are part of a significantly larger cohort of HIV-infected persons, described as long-term non-progressors (LTNP). LTNP are characterized by their ability to maintain elevated CD4 cell counts in the absence of ART. [92418]
EC
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 92422; 92418; I-BASE

et et
elite controller
Märkus: Kahjuks "elite controller'ile" eestikeelne vaste praegu puudub. Infektsionistid kasutavad ingliskeelseid termineid. [EKSPERT] [29.03.2021]
Märkus: tsitaatsõna, kursiivis. [29.03.2021]

fr fr
Definitsioon: sujet non progresseur à long terme et séropositif non traité aux antirétroviraux, qui maintient une charge virale indétectable correspondant à moins de 50 copies de VIH par millilitre de sang [GDT]
contrôleur élite
Allikaviide: GDT
contrôleur d'élite
Allikaviide: GDTEsterm  © Eesti Keele Instituut