Kirje: 92378
Kuupäev: 03.12.2020
Valdkonnaviide: EN4
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: kontrolliv, puhastav või parandav taaskasutamismoodus, millega jäätmeteks muutunud tooteid või nende komponente valmistatakse ette selliselt, et neid oleks võimalik korduskasutada ilma mis tahes muu eeltöötluseta [JäätS-2019/12/6 § 15-3]
korduskasutuseks ettevalmistamine
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; 91827; 91944; IATE
Kontekst: Jäätmetekke vältimise ja jäätmehooldusmeetmete väljatöötamisel ning rakendamisel juhindutakse prioriteetide järjestuses järgmisest jäätmehierarhiast: 1) jäätmetekke vältimine; 2) korduskasutuseks ettevalmistamine; 3) ringlussevõtt; 4) muu taaskasutamine nagu energiakasutus; 5) kõrvaldamine. [JäätS-2019/12/6 § 22^1-1]
korduskasutamiseks ettevalmistamine
Allikaviide: IATE; 32008L0098; 32018L0851; 91827; 91944
Kontekst: Korduskasutamiseks ettevalmistamine on näiteks jalgratta või mööbli, mis on omaniku poolt ära visatud, parandamine selliselt, et seda saab uuesti kasutada esialgsel otstarbel. [91944]
jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; 91827

en en
Definitsioon: checking, cleaning or repairing recovery operations, by which products or components of products that have become waste are prepared so that they can be re-used without any other pre-processing [32008L0098]
preparing for re-use
Allikaviide: IATE;32018L0850; 32018L0851; 32008L0098
Kontekst: The Commission and Member States should ensure that such reduction fits into an integrated policy which ensures a sound application of the waste hierarchy, enhances a shift towards prevention including re-use, preparing for re-use and recycling, and prevents a shift from landfilling towards incineration. [32018L0850]
preparing for reuse
Allikaviide: 32018L0850; 32019L0883Esterm  © Eesti Keele Instituut