Kirje: 92300
Kuupäev: 01.12.2020
Valdkonnaviide: ME6; ME61
Märkus: Vaata ka kirjet nr 92302 "uneapnoe sündroom". [17.11.2020]
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: üle 10 sekundi kestev hingamispeetus une ajal [MED2]
uneapnoe
Allikaviide: RHK-10; MED2; 92228; 92301; EKSS; EKIÜS-2020
Kontekst: Teisiti täpsustamata vastsündinu uneapnoe [RHK-10]
Kontekst: Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt järgmistel juhtudel: 1) esineb raske või keskmise raskusastmega obstruktiivne uneapnoe; 2) uneapnoe kirurgiline ravi on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks; ... [92228 § 26-9]
Kontekst: Uneapnoe soodustab venoosse trombemboolia kujunemist [92301]

en en
Definitsioon: brief periods of recurrent cessation of breathing during sleep that is caused especially by obstruction of the airway or a disturbance in the brain's respiratory center and is associated especially with excessive daytime sleepiness [M-W]
Definitsioon: repetitive periods without breathing, occurring during sleep, lasting for 10 seconds or longer and recurring hundreds of times a night [TFDM]
Definitsioon: the temporary cessation of breathing during sleep, which in some cases is due to obstruction of the upper airway by enlarged tonsils, uvula, etc, causing the sufferer to snore loudly and fight for breath [COO]
Märkus: There are three types of sleep apnea: obstructive, which is the most common form and involves the collapse of tissues of the upper airway; central, which is very rare and results from failure of the central nervous system to activate breathing mechanisms; and mixed, which involves characteristics of both obstructive and central apneas. [BRITANNICA Sleep apnea]
sleep apnea
Allikaviide: TER-PLUS; M-W; COO; TFDM; BRITANNICA; MED2
sleep apnoea
Allikaviide: ICD-10/2016; TER-PLUS; COO; TFDM
Märkus: Great Britain, less frequent [TER-PLUS]

fr fr
apnée du sommeil
Allikaviide: TER-PLUS

la la
apnoea intrasomnalis
Allikaviide: MED2Esterm  © Eesti Keele Instituut