Kirje: 92297
Kuupäev: 01.12.2020
Valdkonnaviide: TE7
Mõistetüüp: termin

et et
segapakend
Allikaviide: 91626; 92287; 89886
Kontekst: Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed) (15 01 01) Paber- ja kartongpakendid (15 01 02) Plastpakendid (15 01 03) Puitpakendid (15 01 04) Metallpakendid (15 01 05) Komposiitpakendid (15 01 06) Segapakendid (15 01 07) Klaaspakendid (15 01 09) Tekstiilpakendid [91626]
Kontekst: Lisaks metall- ja plastjäätmetele tuleks taaskasutuse segapakendite hulka koguda ka kuivad ning puhtad joogipakendid. [92287]
Kontekst: Mahutite eristamiseks kasutatakse värvusi: roheline - klaaspakend, sinine - paber- ja kartongpakend ning kollane - segapakend. [89886]

en en
mixed packaging
Allikaviide: 32014D0955; 32006R1013
Kontekst: 15 01 packaging (including separately collected municipal packaging waste) 15 01 01 paper and cardboard packaging 15 01 02 plastic packaging 15 01 03 wooden packaging 15 01 04 metallic packaging 15 01 05 composite packaging 15 01 06 mixed packaging 15 01 07 glass packaging 15 01 09 textile packaging ... [32006R1013]Esterm  © Eesti Keele Instituut