Kirje: 92268
Kuupäev: 17.12.2020
Valdkonnaviide: JU43
Mõistetüüp: termin

et et
ebaseaduslik Eestisse asumine
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Vabaduse võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras: ... 6) ebaseadusliku Eestisse asumise tõkestamiseks ning Eestist väljasaatmiseks või välisriigile väljaandmiseks. [PS-2015/05 § 20]

en en
unlawful entry into Estonia
Allikaviide: EKSPERTEsterm  © Eesti Keele Instituut