Kirje: 92267
Kuupäev: 17.12.2020
Valdkonnaviide: JU43
Mõistetüüp: termin

et et
kasvatuslik järelevalve
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Vabaduse võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras: ... 4) alaealise üle kasvatusliku järelevalve sisseseadmiseks või tema toimetamiseks pädeva riigiorgani ette, et otsustada sellise järelevalve sisseseadmine... [PS-2015/05 § 20]

en en
educational supervision
Allikaviide: ECHR-2010
Kontekst: No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law: ... (d) the detention of a minor by lawful order for the purpose of educational supervision or his lawful detention for the purpose of bringing him before the competent legal authority... [ECHR-2010 Art. 5]Esterm  © Eesti Keele Instituut