Kirje: 92266
Kuupäev: 17.12.2020
Valdkonnaviide: JUA
Mõistetüüp: termin

et et
pakkuminek
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Vabaduse võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras: ... 3) kuriteo või haldusõiguserikkumise ärahoidmiseks, sellises õiguserikkumises põhjendatult kahtlustatava toimetamiseks pädeva riigiorgani ette või tema pakkumineku vältimiseks ... [PS-2015/05 § 20]

en en
fleeing
Allikaviide: ECHR-2010
Kontekst: No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law: .... (c) the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so ... [ECHR-2010 Art. 5]Esterm  © Eesti Keele Instituut