Kirje: 92262
Kuupäev: 15.12.2020
Valdkonnaviide: JU4
Mõistetüüp: termin

et et
täitevvõim
Allikaviide: VVS-2020/07/31
Kontekst: Ministeeriumi osakond on ministeeriumi struktuuriüksus, kellel puuduvad täitevvõimu volitused ministeeriumiväliste isikute suhtes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. [VVS-2020/07/31 § 47-1]
täidesaatev riigivõim
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Täidesaatev riigivõim kuulub Vabariigi Valitsusele. [PS-2015/05 § 86]

en en
executive power
Allikaviide: 32019R1896
Kontekst: The implementing power to adopt such a decision should be conferred on the Council because of the potentially politically sensitive nature of the measures to be decided, which are likely to touch on national executive and enforcement powers. [32019R1896]
Märkus: Kasutatud põhiseaduse PS-2015/05 uues tõlkes. [25.11.2020]
implementing power
Allikaviide: 31993L0006
Kontekst: The Council should, at a later stage, adopt provision for the adaptation of this Directive to technical progress in accordance with Council Decision 87/373/EEC of 13 July 1987 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission. [31993L0006]Esterm  © Eesti Keele Instituut