Kirje: 92236
Kuupäev: 28.10.2020
Valdkonnaviide: AUA
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the use of game mechanics in a non-game context in order to engage users or promote the achievement of a goal [TER-PLUS]
Definitsioon: the action or process of making something into or like a game; spec. the application of elements of game playing (such as point scoring, competition with others, etc.) to other areas of activity, typically to encourage engagement with a product or service [OED Online]
gamification
Allikaviide: PÄRING; 92239; TER-PLUS; IATE; OED Online; M-W; MDBW; AKIT
Kontekst: This meta-analysis was conducted to systematically synthesize research findings on effects of gamification on cognitive, motivational, and behavioral learning outcomes. [PÄRING; 92239]
Kontekst: Gamification is effective because it taps into people's natural desires for competition and achievement. Teachers, managers, and others use gamification to increase participation and improve productivity. Gamification is also often an essential feature in apps and websites designed to motivate people to meet personal challenges, like weight-loss goals and learning foreign languages; tracking your progress is more fun if it feels like a game. [M-W gamification]
Märkus: The terms gamification and gamify first appeared in the early 2000s and their coinage is often associated with Nick Pelling, a British computer games programmer. [MDBW gamification]

et et
Definitsioon: mängu elementide ja mängule omaste emotsioonide rakendamine mittemängulises keskkonnas [92237]
mängustamine
Allikaviide: 92237; 92238; EKIÜS-2020; IATE
Kontekst: Üks võimalus, kuidas õppureid aktiivsemalt kaasata, ongi mängustamise ja mängupõhise õppega. Mängustamist rakendatakse peamiselt sellepärast, et suurendada õpilaste huvi aine sisu ja õppetegevuse vastu. Mängustamisega võib mõjutada ka õpilaste käitumist, vähendada koolist puudumist, vältida koolikiusamist, soodustada koolivälist tegevust jne. [92237]
Kontekst: Mängustamine on enim levinud turunduses ja müügis, näiteks ostude eest kleepsude saamine, nende kogumine ja soodustuste lunastamine. Viimastel aastatel on mängustamine murdnud jõuliselt ka mobiilirakenduste disaini ning iduettevõtete ärimudelitesse. [92237]
mängustus
Allikaviide: AKIT

fr fr
ludification
Allikaviide: TER-PLUS; IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut