Kirje: 92222
Kuupäev: 23.04.2021
Valdkonnaviide: SPF
Mõistetüüp: termin

et et
vahesõit
Allikaviide: EKSPERT
Märkus: Sõudmine on ala, mis toimub lageda taeva all ja seetõttu absoluutselt võrdseid tingimusi kõikide radade ulatuses tagada on ülimalt raske. Lisaks sellele võib loosi tahtel sattuda ühte ja samasse eelsõitu rohkem kui üks medalipretendent (või finalist). Seega eelsõit ('heat') ei pruugi anda adekvaatset tulemust ja seetõttu on kasutusel vahesõit (ehk kordussõit), mis aitab elimineerida loosimisest ja ilmastikust tulenevat ebavõrdsust eelsõitudes. St annab võimaluse õiglasema finaali(de) koosseisu(de) väljaselgitamiseks. [EKSPERT]
kordussõit
Allikaviide: EKSPERT
Märkus: Täpseim vaste eesti keeles oleks KORDUSSÕIT, kuid Eesti sõudeliidu võistlusreeglites (ja ka FISA reeglite tõlkes) on praegu kasutusel termin VAHESÕIT (analoogselt ujumisele, kus on ka vaheujumised peale eelujumisi). [EKSPERT]
lohutussõit
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: EKSPERT
Märkus: LOHUTUSSÕIT on kasutusele tulnud vene keelest - 'утешительный заезд' ja see on rahvalik väljend. [EKSPERT]

en en
Definitsioon: a second heat in which losers of the first heat are matched up against one another to determine who qualifies for the final heat [TER-PLUS]
repechage
Allikaviide: PÄRING

ru ru
отборочный заезд
Allikaviide: EKSPERT

fr fr
repêchage
Allikaviide: TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut