Kirje: 92200
Kuupäev: 09.10.2020
Valdkonnaviide: TR82
Alamvaldkond: Lennuliikluse korraldamine
Märkus: Vt ka kirje "slot - lennujaama slottaeg". [9.10.2020]
Mõistetüüp: termin
Staatus: LTK kinnitatud

en en
Definitsioon: a Calculated Take-Off Time (CTOT) that the Aircraft Operator should comply with and a time window around the CTOT in which the aircraft has to take-off. This time window is used for sequencing departure flights [ATM-Lex]
slot
Allikaviide: ATM-Lex; 92198
Kontekst: Demand is managed by giving the aircraft a slot stating when it can take-off - the ‘Calculated Time of Take Off’ or CTOT. Normally, the aircraft should take-off within 15 minutes of the time stated in its flight plan but, if a slot is necessary, then this window is shrunk - to within five minutes before the CTOT or within ten minutes after the CTOT. If the aircraft can’t achieve this take-off time, then it has to reapply for a slot. [92198]
air traffic control slot
Allikaviide: 92199
Kontekst: The air traffic control (ATC) slot is needed by each ATC regulated departing flight on the actual day of operation to avoid congested airways. This slot is only valid for this specific flight and for a specific departure time window of 15 min. [92199]
ATC slot
Allikaviide: 92199

et et
Märkus: Tegemist on lennuliiklusest tuleneva piiranguga stardiajale (stardivahemik -5 kuni +10 minutit), mis võib tekkida lähtelennuväljalt, marsruudilt või sihtlennuväljalt ning mille eesmärk on hajutada õhusõidukite saabumist. [LTK]
lennuliikluse slottaeg
Allikaviide: LTKEsterm  © Eesti Keele Instituut