Kirje: 92193
Kuupäev: 26.10.2020
Valdkonnaviide: ME; ME6; ME61; ME68
Märkus: Vaata ka kirjet 92182 (SARS-CoV). [07.10.2020]
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: väga nakkav hingamisteede haigus, mida põhjustab teatud koroonaviirus (SARS-CoV) [EKIÜS-2020]
Definitsioon: hingamisteede nakkuslik põletik, mida tekitab koronaviiruse mutant (SARS-i viirus) [EE-online]
Märkus: 2003. aasta kevadise haiguspuhangu ajal omistasid Maailma Tervishoiuorganisatsioon, USA Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus ning Kanada Nakkushaiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskus SARSile järgmised haigusnähud: - haigus algab 38 kraadini või kõrgemale tõusva palavikuga - kaasnevad külmavärinad, - halb enesetunne, - kurguvalu, - pea- ja lihasevalu, - harva esineb kõhulahtisust. Haiguse 3.- 7. päeval ilmub kuiv kinnine köha, hingeldus ning hingamispuudulikkus. Kuni viiendik haigestunutest vajab seetõttu kunstliku hingamisaparaadi abi. SARSi suremus on seni jäänud alla 10%. Palaviku tõusu ajal on kopsude röntgenpilt patoloogilise leiuta, hingamispuudulikkuse tekkimisel ilmuvad interstitiaalsed infiltraadid ja pneumoonia leid. ... Raske haiguskulu korral kujuneb pooltel haigetest välja leukopeenia ja trombotsütopeenia. ... Haiguse raskus varieerub kergetest juhtudest kuni surmajuhtudeni. Haiguse spetsiifiline ravi puudub. [NHAÜ]
raskekujuline äge respiratoorne sündroom
Allikaviide: MED2; NHAÜ; EKIÜS-2020; EE-online; IATE
Märkus: IATE-s märgitud eelisterminiks. [07.10.2020]
äge raskekujuline respiratoorne sündroom
Allikaviide: RHK-10; IATE
SARS
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: RHK-10; MED2; NHAÜ; EKIÜS-2020; EE-online; IATE

en en
Definitsioon: a severe respiratory illness that is caused by a coronavirus (species Severe acute respiratory syndrome-related virus of the genus Betacoronavirus), is transmitted especially by contact with infectious material (such as respiratory droplets or body fluids), and is characterized by fever, headache, body aches, a dry cough, hypoxia, and usually pneumonia [M-W]
Märkus: SARS appeared in November 2002 in Guangdong province, China, where it was first diagnosed as an atypical pneumonia. ... SARS is caused by a coronavirus, a type of virus usually associated with pneumonia and the common cold. ... SARS coronavirus jumped to humans from an animal reservoir, believed to be horseshoe bats. ... In a minority of patients, respiratory distress progresses to the point where mechanical ventilation is necessary. [BRITANNICA SARS]
severe acute respiratory syndrome
Allikaviide: ICD-10; TER-PLUS; IATE; M-W; COO; TFDM; BRITANNICA; RHK-10; MED2; EE-online
SARS
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: ICD-10; TER-PLUS; IATE; M-W; COO; Lexico; TFDM; BRITANNICA; 92181; RHK-10
Kontekst: An epidemic of SARS affected 26 countries and resulted in more than 8000 cases in 2003. ... Currently, no areas of the world are reporting transmission of SARS. Since the end of the global epidemic in July 2003, SARS has reappeared four times - three times from laboratory accidents (Singapore and Chinese Taipei), and once in southern China where the source of infection remains undetermined although there is circumstantial evidence of animal-to-human transmission. [92181]

fr fr
syndrome respiratoire aigu sévère
Allikaviide: TER-PLUS; IATE
SRAS
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: TER-PLUS; IATE

la la
syndroma respiratoria acuta difficilis
Allikaviide: RHK-10Esterm  © Eesti Keele Instituut