Kirje: 92191
Kuupäev: 20.10.2020
Valdkonnaviide: SPF
Mõistetüüp: termin

et et
Märkus: Sõudmine on ala, mis toimub lageda taeva all ja seetõttu absoluutselt võrdseid tingimusi kõikide radade ulatuses tagada on ülimalt raske. Lisaks sellele võib loosi tahtel sattuda ühte ja samasse eelsõitu rohkem kui üks medalipretendent (või finalist). Seega eelsõit ('heat') ei pruugi anda adekvaatset tulemust ja seetõttu on kasutusel vahesõit (ehk kordussõit), mis aitab elimineerida loosimisest ja ilmastikust tulenevat ebavõrdsust eelsõitudes. St annab võimaluse õiglasema finaali(de) koosseisu(de) väljaselgitamiseks. [EKSPERT]
eelsõit
Allikaviide: EKSPERT

en en
Definitsioon: one of several preliminary contests held to eliminate less competent contenders [TER-PLUS]
heat
Allikaviide: PÄRINGEsterm  © Eesti Keele Instituut