Kirje: 92175
Kuupäev: 26.10.2020
Valdkonnaviide: ME; ME6
Märkus: Vt ka kirjet nr 92161 "alkaloos" [01.10.2020]
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: mitmesugustest põhjustest, v.a. hüperventilatsioonist tingitud alkaloos [MED2]
metaboolne alkaloos
Allikaviide: 92176; MED2
Kontekst: Metaboolne alkaloos areneb mittelenduvate hapete (peamiselt maomahla soolhappe) ülemäärase eritumise tõttu organismist või aluseliste ühendite (vesinikkarbonaadi või selle prekursorite - orgaaniliste hapete naatriumi- või kaaliumisoolade) liigsel manustamisel. [92176]
Kontekst: Metaboolse alkaloosi peamised põhjused on vesinikioonide kaotus mao-sooltrakti (oksendamine, nasogastraalsond) või neerude kaudu (sel puhul lisandub ka vesinikkarbonaadi suurenenud reabsorptsioon) ja aluseliste substantside liigne manustamine. Metaboolne alkaloos võib tekkida ka Cushingi sündroomi, aldosteronismi ja mineralokortikoidide manustamise puhul. [92176]
ainevahetuslik alkaloos
Allikaviide: RHK-10; MED2

en en
Definitsioon: a condition in which the alkali content of body fluids increases in relation to the acid content [Lexico]
Definitsioon: abnormally high alkalinity of the blood and body tissues caused by an excess of bicarbonates, as from an increase in alkali intake, or by or a deficiency of acids other than carbonic acid, as from vomiting [TFDM]
metabolic alkalosis
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; M-W; Lexico; TFDM; BRITANNICA
Kontekst: Metabolic alkalosis results from either acid loss (which may be caused by severe vomiting or by the use of potent diuretics [substances that promote production of urine]) or bicarbonate gain (which may be caused by excessive intake of bicarbonate or by the depletion of body fluid volume). [BRITANNICA Alkalosis]

la la
alkalosis metabolica
Allikaviide: RHK-10

fr fr
alcalose métabolique
Allikaviide: TER-PLUS; IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut