Kirje: 92173
Kuupäev: 01.10.2020
Valdkonnaviide: MEL; SO
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: of or relating to the white or light-skinned race of human beings originally inhabiting Europe, North Africa and the Middle East [TER-PLUS]
Caucasian
Allikaviide: PÄRING; TER-PLUS; IATE; EIV
Kontekst: Based on this analysis, gender (female versus male), race (non-Caucasian versus Caucasian), or age (elderly versus young) had no meaningful effects. [PÄRING]

et et
europiidne
Allikaviide: ENE; EIV; ÕS-2018; EKIÜS-2020; VSL-2012
Kontekst: Europiidid ehk europiidne põhirass jaotatakse balkani-kaukaasia, indo-vahemere, kesk-euroopa, atlandi-balti ja valgemere-balti rassiks. [ENE]Esterm  © Eesti Keele Instituut