Kirje: 92168
Kuupäev: 30.09.2020
Valdkonnaviide: AUA7; FI8
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: entity that provides the virtual currency wallets that permit participation in a virtual currency system, allowing users, exchangers, and merchants to conduct virtual currency transactions more easily [IATE]
virtual currency wallet provider
Allikaviide: IATE; CONSILIUM

et et
virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja
Allikaviide: RahaPTS-2020/07/9; 91418; IATE
Kontekst: Krüptovaradevahendaja all peetakse käesolevas VTK-s silmas: 1) virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkujat (virtuaalbörsi pidaja); 2) virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkujat (rahakotiteenuste osutaja); 3) muude digitaliseeritud kujul varade või krüptovarade (sh tokenite) kauplemiskeskkonna teenuse osutajat. [91418]Esterm  © Eesti Keele Instituut