Kirje: 92102
Kuupäev: 26.10.2020
Valdkonnaviide: ME; MEF
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: hrl. une ajal esinev (mitte mälumisega seotud) hammaste krigistamine, mis võib põhjustada peavalusid ja hammaste kulumist [MED2]
Definitsioon: une ajal esinev hammaste tahtmatu krigistamine ja ülemäärase jõuga kokkusurumine [92234]
Definitsioon: harjumuslik, tihti ebateadlik reflektoorne (tingimatu) hammaste surumine või krigistamine [Sõnaveeb]
bruksism
Allikaviide: MED2; 92234; VSL-2012; Sõnaveeb; 92103
Kontekst: Bruksismi tõttu kuluvad hambad nii, et need paistavad pealt lamedad. [92103]
hammaste krigistamine
Allikaviide: Sõnaveeb
hammastekiristus
Allikaviide: MED2; 92234

en en
Definitsioon: the habit of unconsciously gritting or grinding the teeth especially in situations of stress or during sleep [M-W]
Märkus: It is an unconscious behavior, perhaps performed to release anxiety, aggression, or anger. ... it may also be triggered by abnormal occlusion (the way the upper and lower teeth fit together), or crooked or missing teeth. Symptoms of bruxism include: dull headaches; sore and tired facial muscles; earaches; sensitive teeth; and locking, popping, and clicking of the jaw. [TFDM]
bruxism
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; M-W; COO; Lexico; TFDM; BRITANNICA; MED2
Kontekst: Among the episodes that are sometimes considered problematic in sleep are somniloquy (sleep talking), somnambulism (sleepwalking), enuresis (bed-wetting), bruxism (teeth grinding), snoring, and nightmares. [BRITANNICA Sleep]
Märkus: irregularly formed from Greek brykein to gnash the teeth + -ism [COO]
bruxomania
Allikaviide: TER-PLUS; M-W

fr fr
bruxisme
Allikaviide: TER-PLUS; IATE
bruxomanie
Allikaviide: TER-PLUS

la la
bruxismus
Allikaviide: MED2Esterm  © Eesti Keele Instituut