Kirje: 92058
Kuupäev: 31.05.2021
Valdkonnaviide: EN7
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: industrial waste from the textile and clothing industry; can include, for example, unspun fibres, yarn waste, cut bits of cloth [IATE]
Definitsioon: consumer waste consisting of textiles [IATE]
textile waste
Allikaviide: 32018L0851; 32006R1013; IATE; TER-PLUS
Kontekst: By 31 December 2024, the Commission shall consider the setting of preparing for re-use and recycling targets for construction and demolition waste and its material-specific fractions, textile waste, commercial waste, non-hazardous industrial waste and other waste streams, as well as preparing for re-use targets for municipal waste and recycling targets for municipal bio-waste. [32018L0851]
Kontekst: B3030 Textile wastes. The following materials, provided they are not mixed with other wastes and are prepared to a specification: - Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) - not carded or combed - other - Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock - noils of wool or of fine animal hair ... - Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock) - yarn waste (including thread waste) - garnetted stock - other - Flax tow and waste ... [32006R1013]

et et
tekstiilijäätmed
Allikaviide: JäätS-2021/05/4; 91827; 91925; 91854
Kontekst: Kõige parem süsteem "puhta toorme" kogumiseks elanikkonnalt on jäätmete liigiti kogumine järgnevalt nimetatud kolmel tasandil: 1) tekkekohal, st kinnistu juures, kus kogutakse neid jäätmeliike, mille teke enamuses majapidamises on regulaarne (nt vanapaber, biojäätmed, pakendijäätmed); 2) kogumiskohas (kokkukandepunktis), kus kogutakse erinevat liiki jäätmeid (nt pakendijäätmed, vanapaber, biolagunevad jäätmed, tekstiilijäätmed vms); 3) jäätmejaamas, kus kogutakse jäätmeid, mida ei teki järjepidevalt ... [91827]
Kontekst: Statistikast ilmneb, et nii tekstiilijäätmete teke kui ka ladestamine Eestis on vähenenud, aga taaskasutamise osa mõningal määral suurenenud. [91925]
Kontekst: Kohaliku omavalitsuse üksus peab korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti-, tekstiili- ja klaasijäätmete ning kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete liigiti kogumise. [JäätS-2021/05/4 § 31-3]

de de
Textilabfall
Allikaviide: IATE

fi fi
tekstiilijäte
Allikaviide: IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut