Kirje: 92056
Kuupäev: 28.05.2021
Valdkonnaviide: EN7
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: taaskasutamistoiming, mille käigus kasutatakse kaevandatud ala korrastamiseks või maastikukujunduse eesmärgil selleks sobivaid tavajäätmeid. Tagasitäiteks kasutatavad tavajäätmed peavad asendama materjale, mis ei ole jäätmed, sobima käesolevas lõikes nimetatud eesmärkidega ning olema rangelt piiratud kogusega, mis on vajalik nimetatud eesmärkide saavutamiseks. [JäätS-2021/05/4 § 6^1]
tagasitäide
Allikaviide: JäätS-2021/05/4; JäätS-2019/12/6; 92057
Kontekst: Jäätmete taaskasutamise korral eelistatakse jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist, seejärel ringlussevõttu materjali või toormena ning alles viimasena jäätmete energiakasutust, jäätmetest kütuse valmistamist ja jäätmetega tagasitäidet kaeveõõntesse või maastiku kujundamisel. [92057]

en en
Definitsioon: any recovery operation where suitable non-hazardous waste is used for purposes of reclamation in excavated areas or for engineering purposes in landscaping [32018L0851]
backfilling
Allikaviide: 32018L0851
Kontekst: The waste used for backfilling should be limited to the amount strictly necessary to achieve those purposes. [32018L0851]



Esterm  © Eesti Keele Instituut