Kirje: 92056
Kuupäev: 17.08.2020
Valdkonnaviide: EN7
Mõistetüüp: termin

et et
tagasitäide
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; 92057
Kontekst: Ringlussevõtt, kaasa arvatud bioloogiline ringlussevõtt, on jäätmete taaskasutamistoiming, mille käigus jäätmematerjalid töödeldakse toodeteks, materjalideks või aineteks, et kasutada neid nende esialgsel või muul eesmärgil. See ei hõlma jäätmete energiakasutust ja töötlemist materjalideks, mida kasutatakse kütusena või tagasitäiteks. [JäätS-2019/12/6 § 15-4]
Kontekst: Jäätmete taaskasutamise korral eelistatakse jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist, seejärel ringlussevõttu materjali või toormena ning alles viimasena jäätmete energiakasutust, jäätmetest kütuse valmistamist ja jäätmetega tagasitäidet kaeveõõntesse või maastiku kujundamisel. [92057]

en en
Definitsioon: any recovery operation where suitable non-hazardous waste is used for purposes of reclamation in excavated areas or for engineering purposes in landscaping [32018L0851]
backfilling
Allikaviide: 32018L0851
Kontekst: The waste used for backfilling should be limited to the amount strictly necessary to achieve those purposes. [32018L0851]Esterm  © Eesti Keele Instituut