Kirje: 92038
Kuupäev: 01.12.2020
Valdkonnaviide: ME6; ME61; MEO
Mõistetüüp: termin

et et
Märkus: võrkkestahaigustumus [MED2; EKSS]
Märkus: Retinopaatia on progresseeruv haigus, millel on viis staadiumi. Haigus võib taandareneda igas staa­diumis. - I-II staadium - veresoonteta ja veresoontega võrkkesta piiril areneb eraldusjoon. Need on haiguse kerged vormid, ravi ei vaja. - III staadium - ebanormaalne veresoonte ja fibrooskoe areng. Umbes 50%l juhtudest areneb haigus III staadiumist edasi. Selles staadiumis rakendatakse ravi. - IV staadium - võrkkesta osaline irdumine. - V staadium - võrkkesta täielik irdumine (pime silm) [92039]
retinopaatia
Allikaviide: RHK-10; MED2; 92029; EKSS; EE-online; 92039
Kontekst: Nõuded I grupi päästeteenistuja nägemisele: ... 3) eelnevas tervisekontrollis ei ole lubatud punase ja rohelise värvuse häire; ... 5) eelnevas ja perioodilises tervisekontrollis ei ole lubatud diploopia ehk kahelinägemine; 6) eelnevas tervisekontrollis ei ole lubatud glaukoom, katarakt, retinopaatiad, kanapimedus; ... [92029 § 14-2-6]
Kontekst: Sagedased on ka võrkkesta mittepõletikulised muutused (retinopaatia), mida põhjustavad hüpertooniatõbi, diabeet jm haigused. [EE-online]

en en
Definitsioon: any of various noninflammatory disorders of the retina including some that cause blindness [M-W]
retinopathy
Allikaviide: ICD-10/2016; TER-PLUS; IATE; M-W; COO; Lexico; TFDM; BRITANNICA; MED2
Kontekst: Additional complications of retinopathy of prematurity include amblyopia, cataract, glaucoma, and nearsightedness (myopia), among others. [BRITANNICA Retinopathy of prematurity]
Märkus: plural retinopathies [M-W]

fr fr
rétinopathie
Allikaviide: TER-PLUS; IATE

la la
retinopathia
Allikaviide: IATE; RHK-10; MED2Esterm  © Eesti Keele Instituut