Kirje: 91999
Kuupäev: 08.07.2020
Valdkonnaviide: EN; MI9
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: natural or engineered facility for disposing of fine-grained waste, normally tailings, along with varying amounts of free water, resulting from the treatment of mineral resources and from the clearing and recycling of process water [32006L0021]
pond
Allikaviide: 32006L0021
Kontekst: ‘dam’ means an engineered structure designed to retain or confine water and/or waste within a pond [32006L0021]

et et
Definitsioon: looduslik või insenerirajatis, kus hoitakse peenestatud jäätmeid, harilikult rikastamisjäätmeid, samuti erinevat veehulka, mis tuleneb maavara rikastamisest ning tööprotsessis kasutatava vee selitamisest ja ringlussevõtust [JäätS-2019/12/6 § § 35^2-2^3]
hiivahoidla
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; 91645; 32006L0021
Kontekst: Kui hiivahoidlas leidub tsüaniidi, tagab käitleja, et nõrga happe dissotsieeruva tsüaniidi kontsentratsiooni alandatakse seal parima võimaliku tehnoloogia abil madalaima võimaliku tasemeni. [JäätS-2019/12/6 § 33^1-2]Esterm  © Eesti Keele Instituut