Kirje: 91996
Kuupäev: 07.07.2020
Valdkonnaviide: EN7
Mõistetüüp: termin

en en
cork waste
Allikaviide: IATE; 32006R1013; 32010L0075; TER-PLUS
Kontekst: Cork waste: crushed, granulated or ground cork [32006R1013]

et et
korgijäätmed
Allikaviide: THS-2019/12/16; 32010L0075; 91997; 91626
Kontekst: Biomass käesoleva seaduse tähenduses on toode, mis koosneb põllumajandusest või metsandusest pärinevatest taimsetest ainetest, mida saab kasutada kütusena energia tootmiseks, ja järgmised jäätmed: ... 4) korgijäätmed; 5) puidujäätmed, välja arvatud need, mis võivad puidukaitseainetega töötlemise või puidupinna katmise tulemusena sisaldada halogeenitud orgaanilisi ühendeid või raskmetalle, sealhulgas eelkõige ehitamisel ja lammutamisel tekkivad puidujäätmed. [THS-2019/12/16 § 10]
Kontekst: Energiaallikana või kütusena on kasutatud peamiselt puukoore-ja korgijäätmeid (03 01 01), saepuru (03 01 05), puitpakendeid (15 01 03) ja puitu (17 02 01). [91997]Esterm  © Eesti Keele Instituut