Kirje: 91977
Kuupäev: 30.11.2020
Valdkonnaviide: ME6; ME61; ME6D
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: naha põletikuseisundite üldnimetus [MED2]
Definitsioon: nahas hrl mingi välisärrituse toimel tekkinud põletik [EKIÜS-2020]
Definitsioon: kõigis nahakihtides mehaaniliste, füüsikaliste, bioloogiliste või keemiliste ärritite toimel tekkinud põletik [EE-online]
Märkus: Allergiline dermatiit tekib ülitundlikkuse korral, medikamentoosne dermatiit on ravimi kõrvaltoime tagajärg. [EE-online]
dermatiit
Allikaviide: 91651; RHK-10; MED2; ÕS-2018; EKSS; VSL-2012; EKIÜS-2020; EE-online
Kontekst: Haigekassa võtab koodiga 1J2133 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vähemalt 18-aastaselt patsiendilt, kelle KMI on alla 30 kg/m² ja kehakaal on olnud stabiilne vähemalt viimase 12 kuu jooksul ning kellel on dokumenteeritud vabalt rippuv kõhunahavolt pikkusega üle 8 cm, millel esinevad dermatiit, haavandid ja/või troofikahäired, ning juhul, kui konservatiivse dermatoloogilise raviga ei ole saavutatud nahanähtude paranemist. [91651 § 47-4]
Kontekst: Sissevõetud ainete põhjustatud dermatiit [RHK-10]
nahapõletik
Allikaviide: ÕS-2018; EKSS; VSL-2012; EKIÜS-2020

en en
Definitsioon: a medical condition in which the skin becomes red, swollen, and sore, sometimes with small blisters, resulting from direct irritation of the skin by an external agent or an allergic reaction to it [Lexico]
Definitsioon: inflammation of the skin [M-W]
Definitsioon: nonspecific irritation of the skin [TFDM]
Märkus: The causative agent may be a bacterium, fungus, or parasite; it can also be a foreign substance, known as an allergen. Contact dermatitis is an allergic reaction to a substance that comes in contact with the skin, such as soap. Atopic dermatitis, also known as eczema, is a chronic, itching inflammation that tends to run in families susceptible to asthma and hay fever. Stasis dermatitis, or eczema of the legs, is caused by poor circulation and is found in older persons suffering from vascular disorders. When dermatitis is chronic it tends to cause thickening, pigmentation, and scaling, and when acute, a red, itching area of blisters and oozing. [TFDM]
dermatitis
Allikaviide: ICD-10/2016; IATE; M-W; COO; Lexico; TFDM; BRITANNICA; MED2
Kontekst: Dermatitis due to ingested food Excl.: dermatitis due to food in contact with skin (L23.6, L24.6, L25.4) [ICD-10]
Märkus: plural dermatitides or dermatitises [M-W]

fr fr
dermatite
Allikaviide: IATE
dermite
Allikaviide: IATE

la la
dermatitis
Allikaviide: MED2Esterm  © Eesti Keele Instituut