PDO lpdo::insert Error: SQLSTATE[22007]: Invalid datetime format: 1367 Illegal double '61052e9686236' value found during parsing
Kirje: 91970
Kuupäev: 01.07.2020
Valdkonnaviide: AUB
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a form of phishing that is usually aimed at a single individual or organization [ODI-2019]
spear phishing
Allikaviide: ODI-2019; Webopedia; TechoDic; BRITANNICA; OED Online; IATE; TER-PLUS; 91969
Kontekst: In a type of phishing known as “spear phishing,” e-mails are sent to selected employees within an organization, such as a company or government agency, that is the actual target. The e-mails appear to come from trusted or known sources. By clicking on links within the e-mail after being persuaded to do so by the e-mail’s seeming legitimacy, employees let hostile programs enter the organization’s computers. [BRITANNICA Phishing]
Kontekst: Spear phishing is a more sophisticated and elaborate version of phishing. It targets specific organisations or individuals, and seeks unauthorized access to confidential data. Just like in standard phishing, spear phishing attacks impersonate trusted sources. [91969]
spear-phishing
Allikaviide: TER-PLUS; 52012IP0237
spearphishing
Allikaviide: AKIT

et et
Definitsioon: kalastamise eriliik, mis on sihikindlalt suunatud ühele organisatsioonile ning mis ärilistel, sõjalistel või poliitilistel eesmärkidel püüab saada juurdepääsu konfidentsiaalsetele andmetele [1.07.2020AKIT-i definitsiooni põhjal]
Märkus: Kalastussõnumi saatja näib olevat oma töötaja (enamasti mingil tähtsal ametikohal) ning manipuleerimise eelduseks on teave organisatsiooni struktuuri ja töötajate kohta. [1.07.2020AKIT-i definitsiooni põhjal]
harpuunimine
Allikaviide: AKIT; IATE
suunatud andmepüük
Allikaviide: 52012IP0237Esterm  © Eesti Keele Instituut