Kirje: 91963
Kuupäev: 01.07.2020
Valdkonnaviide: AUB
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a form of fraud that involves masquerading as a trustworthy entity in an electronic communication (often using forged emails or websites) in order to persuade users to disclose sensitive information such as usernames, passwords, or credit card details [ODCS]
phishing
Allikaviide: ODCS; TER-PLUS; IATE; Webopedia; TechoDic; ISDEF; BRITANNICA; COO; AKIT; HAR
Kontekst: Phishing email will typically direct the user to visit a website where they are asked to update personal information, such as a password, credit card, social security, or bank account numbers, that the legitimate organization already has. [Webopedia phishing (email)]
Kontekst: Phishing uses link manipulation, image filter evasion and website forgery to fool Web users into thinking that a spoofed website is genuine and legitimate. Once the user enters vital information, he immediately becomes a phishing victim. [TechoDic Phishing]
Märkus: "phishing" - from "fishing" in the sense of catching the unwary by offering bait; computer-hacker slang often replaces "f" with "ph" [COO]

et et
Definitsioon: petuskeem, mille eesmärk on arvutikasutajatelt välja meelitada juurdepääsuandmeid, paroole, krediitkaardinumbreid ja muud tundlikku informatsiooni [91964]
õngitsemine
Allikaviide: AKIT; IATE; 91965; 91968
Kontekst: Kuna @eesti.ee meilikonto on mõeldud selleks, et kohalik omavalitsus ja riik saaks kodanikule saata vajalikku ja usaldusväärset infot, siis me ei saa lubada, et @eesti.ee nime kasutatakse ära õngitsemiseks ja inimestelt raha väljapressimiseks. [91965]
andmete õngitsemine
Allikaviide: 91964; 91966
Kontekst: Andmete õngitsemine (ingl phishing) on laialt levinud pettuseliik. Kuigi sageli tundub, et selle pettusega seotud libakirjadele ei saa küll keegi oma kasutajaandmeid saates või neid kuhugi sisestades reageerida, näitab kogemus, et saadetud kirjade suurest hulgast tingituna leidub ikka mõni teadmatu või tähelepanematu, kes seda teeb. [91966]
andmepüük
Allikaviide: IATE; HAR; 91967; 91968
Kontekst: Andmepüügiga tahetakse varastada isiku kasutajanimesid, salasõnu ja krediitkaardiandmeid, teeseldes usaldusväärset asutust, nii et kurjategija saaks kontrolli ohvri e-posti kontode, sotsiaalvõrgustike ja pangakontode üle. [91967]
kalastus
Allikaviide: EVS-ISO/IEC 27032:2018; AKIT
õngevõtmine
Allikaviide: e-teatmikEsterm  © Eesti Keele Instituut