Kirje: 91958
Kuupäev: 29.06.2020
Valdkonnaviide: AUB
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: [an email that requests] confidential information over the Internet under false pretenses in order to fraudulently obtain credit card numbers, passwords, or other personal data [TER-PLUS]
phishing email
Allikaviide: TER-PLUS; Webopedia; ISDEF; 91962
Kontekst: Phishing email will typically direct the user to visit a website where they are asked to update personal information, such as a password, credit card, social security, or bank account numbers, that the legitimate organization already has. [Webopedia phishing (email)]
Kontekst: Keep an eye out for spelling and grammatical mistakes. If an email includes spelling, punctuation and/or grammar errors, it could be a phishing email. [91962]
Märkus: "phishing" - from "fishing" in the sense of catching the unwary by offering bait; computer-hacker slang often replaces "f" with "ph" [COO]
phishing e-mail
Allikaviide: BRITANNICA
phish email
Allikaviide: 91959
Kontekst: Phish emails often convey a sense of urgency to the recipient to take an action described in the email. [91959]
phish
Allikaviide: TER-PLUS; MDBW
Kontekst: For instance, the use of phish as a noun to refer to the e-mail which tricks the victim is related to the idea of fish as 'bait'. [MDBW phishing]

et et
Definitsioon: e-kiri, mille abil püütakse kirja saajalt välja petta isiklikke või tundlikke andmeid, näiteks kasutajanimesid, paroole ja krediitkaardiandmeid, internetipettuse üks viise [EKIÜS-2020]
õngitsuskiri
Allikaviide: EKIÜS-2020; 91960; 91961
Kontekst: Samas langevad kasutajad jätkuvalt tihti õngitsuskirjade kaudu kasutajaandmete varguse ohvriks. Valesse kohta sisestatud paroolid viisid tihtipeale uute küberintsidentideni, nagu järgmiste õngitsuskirjade väljasaatmine, finantspettused ja pahavara levitamine. [91960]
andmepüügikiri
Allikaviide: 91964Esterm  © Eesti Keele Instituut