Kirje: 91931
Kuupäev: 15.04.2021
Valdkonnaviide: EN5; EN7
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: any discarded plastic (organic, or synthetic, material derived from polymers, resins or cellulose) generated by any industrial process, or by consumers [GEMET]
plastic waste
Allikaviide: 32018L0851; 32019L0883; 32006R1013; IATE; GEMET
Kontekst: Waste, in particular plastic waste, from rivers is one of the main contributors to marine litter, which includes discharges from inland waterway vessels. [32019L0883]
Kontekst: In order to avoid waste treatment which locks in resources at the lower levels of the waste hierarchy, increase preparing for re-use and recycling rates, enable high-quality recycling and boost the uptake of quality secondary raw materials, Member States should ensure enhanced compliance with the obligation to collect waste separately, as laid down in Articles 10(2) and 11(1) of Directive 2008/98/EC, including the obligation to set up separate collection for at least paper, metal, plastic and glass waste that Member States had to meet by 2015, and should introduce separate collection of bio-waste, hazardous waste produced by households and textile waste. [32018L0851]

et et
plastijäätmed
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; PakS-2019/03/103; 91932; 91626; GEMET; IATE; 32006R1013
Kontekst: Plastijäätmed moodustavad märkimisväärselt suure osa segaolmejäätmetest. [91932]
Kontekst: Uuringu käigus eristati plastijäätmetena plastpakend (nö pehme plast ehk kile ja nö kõva plastpakend - PET-pudelid, karbid jms) ning muud plastijäätmed (nt torud, voolikud, plastist ehitusmaterjalid). [91932]
Kontekst: Kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plasti- ning klaasijäätmete liigiti kogumise. [JäätS-2019/12/6 § 31-3]
plastjäätmed
Allikaviide: 32019L0883; 91932; 92286; 92287
Kontekst: Olmejäätmete koostises moodustavad kõige suurema osa paber- ja pappjäätmed, köögi- ja sööklajäätmed ning plastjäätmed. [92286]
Kontekst: Lisaks metall- ja plastjäätmetele tuleks taaskasutuse segapakendite hulka koguda ka kuivad ning puhtad joogipakendid. [92287]Esterm  © Eesti Keele Instituut