Kirje: 91929
Kuupäev: 16.06.2020
Valdkonnaviide: ME; MEE1
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: lastehaigusi, ka laste anatoomilisi, füsioloogilisi ja hügieeni iseärasusi käsitlev arstiteaduse haru [VSL-2012]
Definitsioon: lastehaigusi käsitlev arstiteaduse haru [MED2]
pediaatria
Allikaviide: MED2; ÕS-2018; EKSS; VSL-2012; EKIÜS-2020; EE-online; RTerS-2019/03/131
Kontekst: Tervishoiuteenuse osutajal, kes osutab eriarstiabi tegevusloa alusel sünnitusabi ja günekoloogia või pediaatria teenust ning iseseisvalt osutatava ämmaemandusabi tegevusloa alusel kodusünnitusabi, on kohustus esitada andmeid raseduse infosüsteemi. [RTerS-2019/03/131 § 14^3-2]

en en
Definitsioon: a branch of medicine dealing with the development, care, and diseases of infants, children, and adolescents [M-W]
Definitsioon: the medical specialty concerned with the study and treatment of children in health and disease during development from birth through adolescence [TFDM]
Märkus: Paediatrics in the UK differs from the US in that is a specialty rather than primary care medicine for children, as it is generally regarded in the US and countries which follow the American model of specialisation. [TFDM]
pediatrics
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; M-W; COO; Lexico; LDOCE; TFDM; BRITANNICA; MED2
Kontekst: The specialized focus of pediatrics did not begin to emerge in Europe until the 18th century. ... The major focus of early pediatrics was the treatment of infectious diseases that affected children. [BRITANNICA Pediatrics]
Märkus: US [Lexico]; the American spelling of paediatrics [LDOCE]
paediatrics
Allikaviide: IATE; M-W; COO; Lexico; LDOCE
Märkus: treated as singular [Lexico]
Märkus: chiefly British spelling [M-W]
pediatry
Allikaviide: TER-PLUS; TFDM
Märkus: A rarely used term for pediatrics. [TFDM]
paediatry
Allikaviide: Lexico; COO
Märkus: rare [Lexico]; obsolete [COO]
Märkus: in British English [COO]

fr fr
pédiatrie
Allikaviide: TER-PLUS; IATE

la la
paediatria
Allikaviide: MED2Esterm  © Eesti Keele Instituut