Kirje: 91905
Kuupäev: 22.06.2020
Valdkonnaviide: EN7
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: any stationary or mobile technical unit whose main purpose is the generation of energy or production of material products and which uses waste as a regular or additional fuel or in which waste is thermally treated for the purpose of disposal through the incineration by oxidation of waste as well as other thermal treatment processes, such as pyrolysis, gasification or plasma process, if the substances resulting from the treatment are subsequently incinerated [32010L0075]
waste co-incineration plant
Allikaviide: 32010L0075; IATE
Kontekst: For the purposes of this Chapter, ‘residue’ shall mean any liquid or solid waste which is generated by a waste incineration plant or waste co-incineration plant. [32010L0075]

et et
Definitsioon: jäätmekäitluskoht, mille põhielement on paikne või teisaldatav tehniline kompleks või seade, mille käitamise peamine eesmärk on energia tootmine või toodete valmistamine ning kus tahkeid või vedelaid jäätmeid kasutatakse põhi- või lisakütusena või töödeldakse termiliselt nende kõrvaldamise eesmärgil [THS-2019/12/16 § 86-2]
koospõletustehas
Allikaviide: THS-2019/12/16; IATE
Kontekst: Jäägid käesoleva peatüki tähenduses on vedelad või tahked jäätmed, mis on tekkinud jäätmepõletus- või koospõletustehases. [THS-2019/12/16 § 87]
Kontekst: Jäätmepõletus- ja koospõletustehases toimuvad protsessid hõlmavad nii jäätmete vahetut põletamist oksüdatsiooni teel kui ka muid termilisi protsesse, nagu pürolüüs, utmine, gaasistamine või plasmaprotsessid, juhul kui termilistes protsessides tekkivad ained järgnevalt põletatakse. [THS-2019/12/16 § 86-3]
jäätmekoospõletustehas
Allikaviide: 32010L0075; IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut