Kirje: 91904
Kuupäev: 22.06.2020
Valdkonnaviide: EN7
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: any stationary or mobile technical unit and equipment dedicated to the thermal treatment of waste, with or without recovery of the combustion heat generated, through the incineration by oxidation of waste as well as other thermal treatment processes, such as pyrolysis, gasification or plasma process, if the substances resulting from the treatment are subsequently incinerated [32010L0075]
waste incineration plant
Allikaviide: 32010L0075; IATE
Kontekst: For the purposes of this Chapter, ‘residue’ shall mean any liquid or solid waste which is generated by a waste incineration plant or waste co-incineration plant. [32010L0075]

et et
Definitsioon: jäätmekäitluskoht, mille põhielement on paikne või teisaldatav tehniline kompleks või seade, mis on ette nähtud tahkete või vedelate jäätmete termiliseks töötlemiseks, olenemata sellest, kas põlemisel tekkiv soojus kasutatakse ära või mitte [THS-2019/12/16 § 86-1]
jäätmepõletustehas
Allikaviide: THS-2019/12/16; IATE; 32010L0075; 91827
Kontekst: Jäägid käesoleva peatüki tähenduses on vedelad või tahked jäätmed, mis on tekkinud jäätmepõletus- või koospõletustehases. [THS-2019/12/16 § 87]
Kontekst: Kui koospõletamine toimub nii, et tehase peamine eesmärk ei ole energia või materiaalsete saaduste tootmine, vaid üksnes jäätmete termiline töötlemine, siis loetakse seda tehast jäätmepõletustehaseks. [THS-2019/12/16 § 86-4]Esterm  © Eesti Keele Instituut