Kirje: 91891
Kuupäev: 01.06.2021
Valdkonnaviide: EN7
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: special category waste which, due to its bulky character, cannot be stored or placed in dustbin, refuse sack, etc., and this is collected by special arrangement [IATE]
bulky waste
Allikaviide: 32018L0851; 32020D0519; 32006R1013; IATE; EnDic; GEMET
Kontekst: “municipal waste” means: (a) mixed waste and separately collected waste from households, including paper and cardboard, glass, metals, plastics, bio-waste, wood, textiles, packaging, waste electrical and electronic equipment, waste batteries and accumulators, and bulky waste, including mattresses and furniture; (b) mixed waste and separately collected waste from other sources, where such waste is similar in nature and composition to waste from households; [32018L0851]
Kontekst: Collection of bulky waste on demand (y/n). [32020D0519]

et et
Definitsioon: jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid, jõulukuused jms [91900]
Märkus: Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid, suuremõõtmelisi probleemtooteid nagu autoromud ja nende osad (sh rehvid) ning elektri- ja elektroonikaseadmed või nende osad (sh pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid jne) ja muid tootjavastustusega hõlmatud jäätmeid. [91900]
suurjäätmed
Allikaviide: JäätS-2021/05/4; JäätS-2019/12/6; 91794; EnDic; GEMET; 91900
Kontekst: Olmejäätmete sortimisel tekkekohas tuleb liigiti koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid vastavalt jäätmenimistu jäätmeliikide või alajaotiste koodidele: ... 11) suurjäätmed (20 03 07); ... [91794 § 3-2]
Kontekst: ... suurjäätmete kogumiskohad, mis asuvad jäätmevaldajast maksimaalselt 15 kilomeetri kaugusel. [JäätS-2021/05/4 § 71-2-13]
suuremõõtmelised jäätmed
Allikaviide: JäätS-2021/05/4; 32018L0851
Kontekst: Olmejäätmed on: 1) kodumajapidamistest kogutud segajäätmed ja liigiti kogutud jäätmed, sealhulgas paber ja kartong, klaas, metallid, plast, biojäätmed, puit, tekstiil, pakendid, elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed, patareid ja akud ning suuremõõtmelised jäätmed, sealhulgas madratsid ja mööbel; ... [JäätS-2021/05/4 § 7-1-1]

de de
Sperrmüll
Allikaviide: IATE; GEMET; EnDicEsterm  © Eesti Keele Instituut