Kirje: 91870
Kuupäev: 11.06.2020
Valdkonnaviide: JU41; JU72
Mõistetüüp: termin

et et
sisemine ja väline rahu
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, ... mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus... [PS-2015/05 preambul]

en en
internal and external peace
Allikaviide: 91868
Kontekst: Article 2 of the Declaration of the Right to Peace places primary responsibility on states to guarantee the structural framework necessary for individual enjoyment of both internal and external peace: States should respect, implement and promote equality and non-discrimination, justice and the rule of law, and guarantee freedom from fear and want as a means to build peace within and between societies. [91868]Esterm  © Eesti Keele Instituut