Kirje: 91859
Kuupäev: 01.06.2020
Valdkonnaviide: ERB; EN
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: maapinnalähedasse põhjaveekihti kaevatud kaev vee võtmiseks, mille seinad on toestatud raketega [91858 § 2-3]
salvkaev
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 91858; VeeS-2020/05/44; EhS-2019/12/5; EnDic; ÕS-2018; 91862; 91874; PÄRING
Kontekst: Kogu Eestis on kasutusel eravaldustes olevad salv- ja puurkaevud, mille vett kasutab 15% elanikkonnast. [PÄRING]
Kontekst: Eramute veevarustuses kasutatakse kaht peamist kaevutüüpi: puurkaev ja salvkaev. Salvkaevu läbimõõt on tavaliselt ca 1 m, sügavus valdavalt 5 kuni 10 m ja rajatud on see põhjavee ülemistesse kihtidesse. [91862]
Kontekst: Heitvee ja saasteainete pinnasesse juhtimine ei ole lubatud veehaarde sanitaarkaitsealal ja hooldusalal ning lähemal kui 50 meetrit sanitaarkaitseala või hooldusala välispiirist ja lähemal kui 50 meetrit veehaardest, millel puudub sanitaarkaitseala või hooldusala, või joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust. [VeeS-2020/05/44 § 127-1]
šahtkaev
Allikaviide: 91874
Kontekst: Salvkaev ehk šahtkaev on veehaare, mis on maapinda rajatud enamasti kas labidaga kaevates või ekskavaatoriga. Tänapäeval kasutatakse ka spetsiaalseid puurmasinaid salvkaevude puurimiseks. Kaevu ehitusmaterjaliks kasutatakse valdavalt tsement- või betoonrõngaid; varem on kasutatud ka raudkive või telliseid. [91874]

en en
Definitsioon: a well for water, constructed by excavating a large-diameter shaft and installing a casing [TFDE]
dug well
Allikaviide: EnDic; TFDE; MTDID

de de
Schachtbrunnen
Allikaviide: EnDic

fi fi
kuilukaivo
Allikaviide: EnDic

ru ru
шахтный колодец
Allikaviide: EnDicEsterm  © Eesti Keele Instituut