Kirje: 91849
Kuupäev: 22.06.2020
Valdkonnaviide: JU62
Mõistetüüp: termin

et et
kurjategija
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Ei tohi tungida kellegi eluruumi, valdusse ega töökohta ega neid ka läbi otsida, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel ja korras avaliku korra, tervise või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks, kurjategija tabamiseks või tõe väljaselgitamiseks kriminaalmenetluses. [PS-2015/05 § 33]

en en
criminal offender
Allikaviide: 91848
Kontekst: This article on persistence and desistance in criminal offending examines key areas related to the question of why some criminal offenders stop their offending (desist) while other criminal offenders continue to offend for longer periods of time (persist). [91848]Esterm  © Eesti Keele Instituut