Kirje: 91839
Kuupäev: 22.06.2020
Valdkonnaviide: JU41
Mõistetüüp: tõlkeprobleem

et et
põhiseadusega vastuolus olema
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Kohus järgib põhiseadust ja tunnistab põhiseadusevastaseks mis tahes seaduse, muu õigusakti või toimingu, mis rikub põhiseaduses sätestatud õigusi ja vabadusi või on muul viisil põhiseadusega vastuolus. [PS-2015/05 § 15]

en en
be in conflict with the Constitution
Allikaviide: 91838
Kontekst: Under the Constitution, a legal act that has been ruled by the Constitutional Court to be in conflict with the Constitution (or another higher-ranking legal act) may not be applied from the day of the official publication of the ruling of the Constitutional Court (Article 107). [91838]Esterm  © Eesti Keele Instituut