Kirje: 91837
Kuupäev: 22.06.2020
Valdkonnaviide: JU43
Mõistetüüp: termin

et et
rahvuslik vihkamine
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. [PS-2015/05 § 12]

en en
national hatred
Allikaviide: ICCPR
Kontekst: Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law. [ICCPR Art. 20]Esterm  © Eesti Keele Instituut