Kirje: 91835
Kuupäev: 22.06.2020
Valdkonnaviide: JU43
Mõistetüüp: termin

et et
sotsiaalne ja demokraatlik õigusriik
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Käesolevas peatükis loetletud õigused, vabadused ja kohustused ei välista muid õigusi, vabadusi ega kohustusi, mis tulenevad põhiseaduse mõttest või on sellega kooskõlas ja vastavad inimväärikuse ning sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtetele. [PS-2015/05 § 10]

en en
social and democratic state based on the rule of law
Allikaviide: 91834
Kontekst: The Spanish constitution was guided by the German Basic Law...and emphasises in Article 1 that Spain is a social and democratic state based on the rule of law, the order in which the adjectives appear in this phrase revealing the importance of social rights in Spain... [91834]Esterm  © Eesti Keele Instituut