Kirje: 91741
Kuupäev: 30.04.2020
Valdkonnaviide: PGF
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a technique in which a series of test pictures are taken at different exposure levels in order to obtain the optimum exposure [COO]
Definitsioon: taking the same photo more than once using different settings for different exposures [91744]
bracketing
Allikaviide: PÄRING; COO; WIKIPEDIA; 91744; 91745
Kontekst: This process is known as bracketing used for a video stream. [PÄRING]
Kontekst: In photography there are various types of bracketing, but all involve taking multiple photos, so as to ensure you have at least one good picture. Bracketing can also be used to combine different elements of various photos together to get the best of all versions. The three most common versions of bracketing involve exposure, focus, and white balance. [91745]

et et
Definitsioon: samast objektist ja sama nurga alt erinevate kaameraseadetega kahe või enama võtte tegemine eesmärgiga need hiljem fototöötlusprogrammis või otse kaameras üheks liita [EKSPERT]
kahveldamine
Allikaviide: EKSPERT
kahveldus
Allikaviide: EKSPERTEsterm  © Eesti Keele Instituut