Kirje: 91650
Kuupäev: 28.04.2020
Valdkonnaviide: ME; ME6; ME61; ME4F; MES
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: melaniini tootvatest rakkudest lähtunud pahaloomuline, enamasti naha, limaskestade või silma kasvaja [MED2]
melanoom
Allikaviide: 91651; MED2; RHK-10; ÕS-2018; EKSS; VSL-2012; EKIÜS-2020
Kontekst: Koodidega 254R ja 255R tähistatud ravimiteenuste korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni haiguse progresseerumiseni mitteresetseeritava lokoregionaalselt levinud (staadium IIIc) või kaugelearenenud (staadium IV) melanoomiga haigelt, kelle sooritusvõime on 0-1 (ECOG skaalal). [91651 § 62-51]
Kontekst: Melanoom ja naha muud pahaloomulised kasvajad [RHK-10]
pigmentkasvaja
Allikaviide: MED2; ÕS-2018; EKSS; VSL-2012; EKIÜS-2020

en en
Definitsioon: a highly malignant tumor that starts in melanocytes of normal skin or moles and metastasizes rapidly and widely [M-W]
Definitsioon: a spreading and frequently recurring cancer of specialized skin cells (melanocytes) that produce the protective skin-darkening pigment melanin [BRITANNICA Melanoma]
melanoma
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; ICD-10; M-W; COO; Lexico; TFDM; BRITANNICA; MED2
Kontekst: An estimated 132,000 new melanoma cases are diagnosed worldwide each year. ... Melanoma is a deadly disease; it is responsible for nearly three-quarters of all skin cancer deaths and is increasing in frequency. Unlike other skin growths, melanoma is always malignant. [BRITANNICA Melanoma]
Märkus: When used alone, the term refers to malignant melanoma. [TFDM]
Märkus: called also malignant melanoma, melanocarcinoma, melanoepithelioma, melanosarcoma [M-W]
malignant melanoma
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; M-W
MM
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: IATE
melanocarcinoma
Allikaviide: IATE; M-W; Lexico; BRITANNICA
Märkus: ... malignant tumours of melanocytes (the skin cells that produce the pigment melanin) should be called melanocarcinomas, but for historical reasons the term melanoma persists. [BRITANNICA Cancer]
Märkus: rare [Lexico]

la la
melanoma
Allikaviide: MED2Esterm  © Eesti Keele Instituut